Kastélypark Fürdő**** Füzesgyarmat

Cégadatok

A társaság cégneve: Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: Füzesgyarmati Kastélypark KFT.

A társaság székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 88.

A KFT működését 2012.02.01-én kezdte meg.

Vezető tisztségviselők:

Kovács Márton ügyvezető igazgató
Megbízása: 2011. december 15- 2016.december 15-ig.
Bérezése: Bruttó 250.000 Ft/hó

Bere Katalin értékesítési vezető
Megbízása: 2012.02.01- határozatlan idejű
Bérezése: Bruttó 240.000 Ft/hó
 

CÉG INFORMÁCIÓK

 

A társaság neve:                      Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató                                                                                                                             

                                                  Korlátolt Felelősségű Társaság                                    

 

Rövidített cégnév:                    Füzesgyarmati Kastélypark Kft

 

A társaság székhelye:              5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 88.

 

A társaság alapítója:               Füzesgyarmat Város Önkormányzata

         5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

 

Jegyzett tőke összege:              3.000.000.- Ft (2016.06.07.)

 

Alapítás időpontja:                  2011. december 15.

 

A működés megkezdésének

időpontja:                                  2012. február 1.

 

A társaság ügyvezetője:           Kovács Márton,

Cégjegyzék száma:                   04-09-011369

 

Törvényességi felügyelet:        Békés megyei Cégbíróság 

Gyulai Törvényszék Cégbírósága 5700 Gyula Kossuth L.tér 9.

 

Statisztikai jelzőszáma:           23784525-9329-113-04

 

Adószáma:                                23784525-2-04

 

Bankszámla száma:                 OTP Bank Nyrt. Fiók Füzesgyarmat, 11733223-20002585

                                                   Szeghalom és Vidéke Takarékszöv., 54000052-11034232

 

Felügyelő Bizottsági tagok:     Vida Imre

                                                   5525 Füzesgyarmat, Bethlen utca 7.  

 

                                                   Balogh László

                           5525 Füzesgyarmat, Ady E. utca 9.

 

                                                   Kovács Károly

                           5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 61.

 

 

 

A Füzesgyarmati Kastélypark Kft

Vida Imre

FB elnök

-----

-----

-----

Balogh László

FB tag

-----

-----

-----

Kovács Károly

FB tag

-----

-----

-----

 

 

A Felügyelő Bizottsági tagok személyét a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …………………………… számú határozatában választotta meg. Megbízatásuk határozott időre szól, 2023.07.01-ig.

 

Önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók

Munkavállaló neve

Tisztsége/

munkaköre

Személyi alapbér bruttó (Ft/hó)

Béren kívüli juttatás bruttó

(Ft/év)

Végkielégítés

(hónap)

Felmondási idő tartama (hónap)

Kovács Márton

ügyvezető

 

380.000.- Ft

147.000.- Ft

Mt. szerint

Mt. szerint

 

Az ügyvezető megbízatását a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 159/2016. (XII.15.) számú határozatában állapította meg. Megbízatása határozott időre szól, 2021.12.16-ig.

Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerve:

Név:                      Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Cím:                      5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Elérhetőség:         tel.: 06-66/491-058, fax.: 06-66/491-361

E-mail cím:          polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu

Honlap cím:         www.fuzesgyarmat.hu